Остварување на соработка помеѓу С.Е.П.У.Г.С „Васил Антевски Дрен“ и Правната клиника за ранливи групи

На ден 21.03.2018 година, студентите од работните групи за ранливи категории потрошувачи и семејства на затворени и притворени лица ги посетија учениците од правниот смер во СЕПУГС Васил Антевски Дрен, при што ја прикажаа работата на клиничката програма и ги запознаа …

Обука за нови студенти-учесници

На 17.11.2017 година, во просториите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ се одржа обука за новите  студентите – учесници во Правната клиника за ранливи групи. Студентите имаа можност да ги слушнат презентациите на искусни практичари и да учествуваат во дискусии за …