Телефон: 02 3181 596

E-mail адресаpravnaklinikaskopje@gmail.com

Фан страница: https://www.facebook.com/pravnaklinikazaranlivigrupi/

Адреса: Бул. Гоце Делчев бб, 1000 Скопје, Р.Македонија

Правната клиника за ранливи групи при Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје е отворена со работа само за времетраење на академската година (октомври – јуни).

Поставете прашање