Правна клиника за ранливи групи на Курс за правно зајакнување

Во рамки на четиридневниот Курс за правно зајакнување во организација на Фондација Отворено општество – Македонија кој се одржува во Охрид, Правната клиника за ранливи групи денес учествуваше со своја сесија преку која ги доближи учесниците до концептот и значењето на клиничкото …

Посета и презентација за правата на осудениците во КПД Штип

На 21.06 група студенти од Правната клиника за ранливи групи во придружба на своите ментори остварија обиколка на Казнено-поправниот дом во Штип при што им беше овозможен увид во условите за издржување на казна затвор во установата. Студентите од Клиничкиот …

Стекнување вештини за практикување правo: обука со адв. Мери Младеновска-Ѓорѓиевска

Што е адвокатура? Која е улогата на адвокатите во заштита на правата и слободите на граѓаните? Каков треба да биде односот на адвокатите кон своите клиенти? Дали постојат и кои се спецификите во пристапот на адвокатите кон клиенти-лица од ранливи …

Правната клиника за ранливи групи со свој штанд на Станица Студентска 7.0

Младински образовен форум (МОФ), во рамките на Проектот за образовни центри за советување и алумни стипендисти на Фондациите Отворено општество, на 23.4.2019 од 11 до 18 часот, на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, по седми пат го организираше целодневениот …