Клинички оддел за административно-правна заштита на правата 

 1. Петар Андоноски
 2. Наташа Петровска
 3. Тона Карева
 4. Стефан Котевски
 5. Симона Пецалевска
 6. Марија Бриндевска
 7. Викторија Андоновска
 8. Александар Ташковски

Клинички оддел за социјална и здравствена заштита

 1. Магдалена Тодоровска
 2. Ана Пауновска
 3. Фросина Филиповска
 4. Елена Нацевска
 5. Фросина Михајловска
 6. Надица Упчева
 7. Викторија Димитриовска

Клинички оддел за заштита на правата на затворените и притворените лица

 1. Ивана Ажиевска
 2. Атанас Аврамов
 3. Кристина Петрова
 4. Ерол Омери
 5. Марија Коцевска
 6. Анамарија Спасевска
 7. Иван Коцев

Клинички оддел за заштита на правата на ранливи категории потрошувачи

 1. Лејла Тутиќ
 2. Елена Котевска
 3. Христијан Кипроски
 4. Магдалена Недановска
 5. Јовица Димитроски
 6. Емилија Јаневска
 7. Хурија Мукаиповска