Остварување на соработка помеѓу С.Е.П.У.Г.С „Васил Антевски Дрен“ и Правната клиника за ранливи групи

На ден 21.03.2018 година, студентите од работните групи за ранливи категории потрошувачи и семејства на затворени и притворени лица ги посетија учениците од правниот смер во СЕПУГС Васил Антевски Дрен, при што ја прикажаа работата на клиничката програма и ги запознаа …

Обука за нови студенти-учесници

На 17.11.2017 година, во просториите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ се одржа обука за новите  студентите – учесници во Правната клиника за ранливи групи. Студентите имаа можност да ги слушнат презентациите на искусни практичари и да учествуваат во дискусии за …

Правната клиника за ранливи групи при Правниот факултет „Јустинијан Први“ објавува отворен повик за прием на нови студенти-учесници

Право на пријавување имаат студентите од прв циклус на студии кои имаат завршено IV семестар и студентите од втор циклус на студии. Ангажманот во Правната клиника се состои од практично обучување за работа со странки и подготовка на барања, претставки …

„Правна клиника“ – проект со кој студенти учат занает, а ранливи категории на граѓани добиваат бесплатни правни совети

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје уште пред повеќе од една деценија нудеше можност на студенти, заедно со своите професори, да се вклучат во решавање на правни случаи. Овој концепт неодамна повторно започна да функционира со тоа што се нуди …

Студентите под менторство на професорите ќе ги советуваат ранливите и маргинализираните групи

На Правниот факултет „Јустинијан Први“ при УКИМ, организирана е Правната клиника „Јустинијан Први“ чијашто цел е давање на бесплатни правни совети и информации на ранливите и маргинализираните групи.