Повик за координатор/-ка на Правната клиника за ранливи групи

За потребите на реализацијата на клиничката програма е отворена позиција – координатор/ка кој/а што ќе биде ангажиран/а 20 часа во текот на една седмица во периодот од октомври – декември 2019.