МОФ & Правна клиника за ранливи групи: Градење професионален однос, развивање чувства за емпатија и психичка подготовка за соочување со проблематиките

На 18.03.2019 се одржа работилница на тема “Сензибилизација на пристапот при работа со маргинализирани групи”  во соработка со МОФ на која се обработуваат техники на градење на професионален однос со целни групи, развивање на чувства за емпатија и психичка подготовка за соочување со проблематиките преку психолошка анализа и осврт на процесно-практичната работа со маргинализирани групи.

Предавачи на обуката се Ана Попризова, психолог, и Јордан Јованов, адвокат, претставници на Младински образовен форум – МОФ / Youth Educational Forum -YEF.