Нееднаквости во здравјето и правата на ЛГБТ- младите во Северна Македонија

Kонференцијата- Нееднаквости во здравјето и правата на ЛГБТ- младите во Северна Македонија, која ја организираше Коалиција МАРГИНИ, се одржа денес,на 31-ви октомври, хотел АРКА, а со цел да ги претстават публикуваните резултати на последната HBSCM студија –„Однесувања поврзани со здравјето кај децата на училишна …

Одржана конференција за заштита на човековите права на трансродовите луѓе

Студентите кои се дел од Правната клиника за ранливи групи присуствуваа на  конференцијата за “Унапредување на законската рамка за заштита на човековите права на трансродовите луѓе во Република Северна Македонија” организрана од страна на Коалицијата МАРГИНИ Скопје.

Повик за координатор/-ка на Правната клиника за ранливи групи

За потребите на реализацијата на клиничката програма е отворена позиција – координатор/ка кој/а што ќе биде ангажиран/а 20 часа во текот на една седмица во периодот од октомври – декември 2019.

Правна клиника за ранливи групи на Курс за правно зајакнување

Во рамки на четиридневниот Курс за правно зајакнување во организација на Фондација Отворено општество – Македонија кој се одржува во Охрид, Правната клиника за ранливи групи денес учествуваше со своја сесија преку која ги доближи учесниците до концептот и значењето на клиничкото …

Посета и презентација за правата на осудениците во КПД Штип

На 21.06 група студенти од Правната клиника за ранливи групи во придружба на своите ментори остварија обиколка на Казнено-поправниот дом во Штип при што им беше овозможен увид во условите за издржување на казна затвор во установата. Студентите од Клиничкиот …

Стекнување вештини за практикување правo: обука со адв. Мери Младеновска-Ѓорѓиевска

Што е адвокатура? Која е улогата на адвокатите во заштита на правата и слободите на граѓаните? Каков треба да биде односот на адвокатите кон своите клиенти? Дали постојат и кои се спецификите во пристапот на адвокатите кон клиенти-лица од ранливи …

Правната клиника за ранливи групи со свој штанд на Станица Студентска 7.0

Младински образовен форум (МОФ), во рамките на Проектот за образовни центри за советување и алумни стипендисти на Фондациите Отворено општество, на 23.4.2019 од 11 до 18 часот, на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, по седми пат го организираше целодневениот …