Проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска

Проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска е родена на 28. 04. 1963 година во Скопје. Студиите на Правниот факултет во Скопје ги завршила во 1985 година, a во учебната 1987/88 година се запишала на постдипломски студии по граѓанско право на Правниот факултет во Скопје.  Магистерскиот труд со наслов „Задружната сопственост во Република Македонија“ го одбранила на 09.12.1992 година и се стекнала со академскиот степен магистер на правни науки. Докторскиот труд со наслов „Договорот за лиценца во споредбеното право и во правото на Република Македонија“ го одбранила на 27.05.1999 година.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.