Трета генерација учесници во Правната клиника за ранливи групи

Им посакавме добредојде на третата генерација учесници во клиничката програма – ентузијасти со порив за работа со ранливи групи!